Historie kláštera Shaolin

- - -     Klášter byl vybudován císařem Xiaowenem v období vlády dynastie Wei. Počátek jeho vzniku se datuje kolem roku 495 n. l., ovšem názory na datum vzniku se různí. K vystavění kláštera došlo na severní straně hory Shaoshi ležící v provincii Henan. Jméno kláštera Shaolin je odvozeno od místa založení kláštera, což v překladu znamená „malý nebo mladý les“. V době výstavby kláštera zde byly vysázeny nové stromy pro nahrazení původního lesa zničeného při požáru.
Počátek rozvoje bojových umění je spojován s příchodem indického mnicha Buddhabhadry (Bodhidharmy). Jeho jméno bylo pro Číňany obtížně vyslovitelné a tak se můžeme setkat spíše se jmény Tamo, Butuo či Futuo. Kolem roku 527 n. l.. v době jeho příhodu do kláštera byli mniši v tak špatném fyzickém stavu, že nezvládali dlouho trvající meditace. Proto zavedl série pohybů známé jako 18 pohybů Luo Han, které měli mnichům pomoci zvýšit fyzickou kondici a pomoci v soustředění při meditacích.

Dle legendy byl po kritice mnichů Bodhidharma požádán aby klášter opustil, načež se odebral do blízké jeskyně, kde strávil následujících 9 let meditací. Říká se, že meditoval tak usilovně až se jeho stín otiskl do stěny jeskyně, v níž meditoval.

Bez ohledu na skutečnou dobu jeho meditace, byli mniši ohromeni jeho schopnostmi a přijali jej zpět. V této době definoval několik druhů cvičení, z nichž je nejznámějším „18 luohan shou“ neboli „18 pohybů (rukou) Luohan“. Mezi další patří Yijin Jing neboli kniha změn šlach a svalů – jedná se o manuál qigong zaměřený na dechová a mentální cvičení, stejně jako zvýšení fyzické výdrže. Další knihou byla Xisui Jing jež se bohužel do dnešní doby nedochovala.
- - -
Nejstarší známý záznam o použití bojového umění mnichy z kláštera Shaolin je datován kolem roku 610 n. l. při napadení kláštera bandity.

V průběhu staletí byl klášter několikrát zničen.

Poprvé se tak stalo za období dynastie Zhou a císaře Wu Di. V této době císař usoudil, že se klášter stal příliš mocným a bohatým. Nechal  zabavit pozemky patřící klášteru, daroval ji svým vojákům a klášter byl uzavřen. Stalo se tak v roce 574-577 n. l. Obnoven byl o několik let později.
V roce 841, nechal císař Wuzong zničit většinu chrámů v říši z obavy před sílícím vlivem budhistů.
Mezi lety 1553 – 1555 se mniši proslavili bojem proti Japonským pirátům.

V roce 1641, byl klášter opět napaden a vydrancován armádou proti-mingského povstalce Li c´-čchenga, později byl klášter zničen dynastií Čchingů. Při zničení chrámu se zachránilo 5 mnichů, někdy označováni jako „Pět starců“. Tito mniši rozšířili bojové umění kláštera Shaolin do celé Číny.

K poslednímu napadení chrámu došlo za tzv. Čínské kulturní revoluce v roce 1966, kdy na chrám zaútočili Rudé gardy, a zatkly přítomné mnichy. Veškeré svitky, knihy a jiné budhistické materiály byly zabaveny vládou a klášter zůstal opuštěný.

Případů, kdy byl klášter napaden či zničen je mnoho, přesto byl vždy přeživšími mnichy znovu vybudován.

- - -Je znám i jižní klášter Shaolin, který byl založen v provincii Fujian. Tento klášter byl založen po zničení původního kláštera Shaolin dynastií Qing.