Sestavy v Taiji

Taiji není vyjímkou a tak, jako skoro každé bojové umění, obsahuje techniky cvičení beze zbraně, i techniky cvičení s různými zbraněmi. V taiji se jednotlivé techniky procvičují nejprve prostřednictvím cvičení sestav, později prostřednictvím cvičení ve dvojicích. Nejprve se člověk musí naučit základním návykům, které uplatí během celé doby cvičení. Je to srovnání páteře a správné posazení hlavy, posílení nohou a umění uvolněného dechu, který se postupem času při kvalitním tréninku změní v obrácené dýchání.

Navíjení hedvábného vlákna
První sestavou z rodiny chen taiji je navíjení hedvábného vlákna. Pro začátečníky je tato sestava vhodná zejména proto, že je hodně statická a umožňuje tím soustředit se na postavení páteře, hlavy a dýchání. Méně pozornosti člověk potřebuje na koordinaci rukou a nohou, o to více se může soustředit na pevné základy.

Sestava 13 forem
Toto je první „opravdová sestava“ taiji. Je to nová sestava, která je utvořena z jednotlivých, často se opakujících, prvků dlouhé sestavy 74 forem. Sestava je vytvořena pro „Evropský styl cvičení“, tedy cvičení cca dvakrát týdně (ne denně několik hodin, jak tomu bylo dřív v Číně). Je krátká (cca 3-5 min), což je pro začátek optimální. Člověk se musí naučit implementovat do této sestavy návyky získané ze sestavy „navíjení hedvánného vlákna“, což z počátku může být problém, ale po čase se to otočí a člověk začne sestavu zkoumat s radostí a učit se každým opakováním jednotlivých pohybů, které mají jasně daný směr, protže při správném provedení znamenají bojovou aplikaci.

Sestava 74 forem
Nejdůležitější sestava z celého taiji. V této sestavě jsou obsaženy jak pomalé a plynulé sekvence, tak zároveň kopy a údery. Cvičení této sestavy zabere 10-30 min v závislosti na pokročilosti studenta. Není těžké si sestavu zapamatovat, některé prvky se zde i opakují. Je však velice težké se sestavu naučit, pochopit smysl a aplikace tak velkého počtu pohybů a vštípit i to tak hluboko, že to tělo „samo“ provede. Tato sestava je považována za základ tréninku. Je komplikovaná, stále je v ní co objevovat a tím nás vede ve cvičení dál.

Sestava dělové pěsti
Sestava dělové pěsti je (nepočítaje kratinkou sestavu se šavlí) nejvýbušnější a nejdynamičtější sestavou v taiji. Navíc je poměrně dlouhá, proto není lehké ji dobře zacvičit jak fyzicky, tak technicky. Při počátečním cvičení této sestavy to člověka často svádí zacvičit ji celou rychle, nebocelou pomalu. Jako vcelém taiji i zde však jde hlavně o princip střídání pomalých a rychlých pohybů, čemuž je však velice těžké přzpůsobit dech. Jednou je totiž výdech pomalý, podruhé velice rychlý a zprvu je těžké naučit se dech ovládat tak, že ho můžeme libovolně zrychlovat či zpomalovat.

 

SESTAVY SE ZBRANĚMI

Sestavy se zbraněmi se ředí mezi pokročilá cvičení taiji. Důležité je uvědomit si, že nemohou nahradit cvičení základů. Na základních sestavách beze zbraně stojí veškerá naše dovednost taiji, proto je nemůžeme z tréninku jen tak vyškrtnout. Sestavy se zbraněmi jsou pouhou třešničkou na celém umění a porozumění taiji. Obohatí nás o další pohyby a aplikace, pomohou odhalit další chyby, mohou nás posunout dál, ale neměly by být tím jediným, čemu se věnujeme. V jakém pořadí se budete učit sestavy se zbraněmi doporučuji uspořádat podle individuálnch dispozic od nejlehčích po nejtěžší.

Sestava s mečem
Sestava taiji přímý meč je tradiční taiji sestava. Nejprve se člověk musí naučit základní rutinní cviky s mečem, naučit se meč vést po ostří a cítit, jak meč vedeme bez toho, abychom se nej dívali. Poté přchází cvičení samotné sestavy, kde je mnoho různých seků, bodů, zachycení a výpadů. Jedná se o jednu z nejnáročnějších sestav na práci nohou, kterou je výjimečně těžké skloubit s pohyby pasu a meče. Meč je zbraň, která odhalí i sebemenší nepřesnost tak, že to pozná i naprostý laik. Dříve bývala zbraní generálů, spolu s kopím. Meč je považován za nejobtížnější krátkou zbraň.

Sestava se šavlí
Sestava se šavlí je nejdynamičtější, zároveň však také nejkratší sestavou Chen taiji. Lze ji zacvičit dokonce za ¾ minuty, což na taiji, posuďte sami, není moc. Přesto je zde však mnoho pohybů, které v jiných sestavách nenajdeme. I zde si nejprve musíme uvědomit, kde je ostří čepele a mít to při cvičení pořád na paměti. Jednak proto, abychom zbraň v jednotlivých pohybech správně vedli a také proto, že není oboustranně broušenou zbraní.

Sestava s vějířem
Sestava s vějířem je nejnovější sestavou v taiji. Sestavil ji mistr Zhu Tiancai teprve před několika lety na základě pohybů z jiných taiji sestav, ať už beze zbraně, nebo se zbraní (meč, šavle, 74 forem). Tuto sestavu se lze tedy poměrně rychle naučit, když má člověk znalost ostatních sestav. V takovém případě tato sestava testuje naši pozornost při cvičení, protože není úplně snadné přecházet z jedné formy do druhé, když je máme naučené v trošku jiné návaznosti z jiných sestav.