Pojmy v Kungfu

Na mnoha místech dostanete návody, jak srazit k zemi co nejvíce protivníků, jak si zajistit dlouhý, zdravý a šťastný život, jak porozumět své auře a té tajemné energii, které říkáme „qi“ (气). O wushu kultuře ale mimo Čínu příliš neuslyšíte. Pokud ano, tak často hned několik verzí najednou.

Kungfu a wushu

Asi nejúspěšněji tápeme v případě termínu kungfu (功夫). Překvapivě tomu tak je ale i v Číně. Pokud cvičíme čínské bojové umění, tak cvičíme WUSHU (武术), jde o souhrnný název pro všechna čínská bojová umění včetně třeba taiji nebo bagua. Wushu má v dnešní době ale dva významy:

a) čínská bojová umění,

b) moderní wushu

Pokud řeknu, že cvičím wushu, tak si většina automaticky myslí, že jde o moderní. Pokud chci tedy říct, že cvičím tradiční wushu, tak:

a) cvičím tradiční wushu

b) uvedu přesně o jaký styl se jedná (shaolin quan atd.)

Velká část tradiční wushu komunity používá termín kungfu nesprávně. Jde o velice dlouho zakořeněný zvyk, nasátý snad z čínských „kungfu filmů“. Jednou z možných definicí je, že se jedná o vynaložené úsilí v určitém časovém období atd. Dobré kungfu může mít třeba i kuchař, pokud mu to jde od ruky a chutná to.

Shifu

Další úskalí se skrývá v termínu shifu a jeho překladu mistr. Vzpomeňte na film Kung fu panda. Zatímco například opičákovi říkali v angličtině Master Monkey (mistr Opičák), jejich učitele nazvali „Master Shifu“ (tedy mistr jménem Mistr). Na internetu se dočtete, že termín Mistr (Master) je západním výmyslem odvozeným z příběhů amerických válečných veteránů vracejících se z Asie s příběhy plných neuvěřitelných bojových dovedností tamějších obyvatel. Postupně se toto označení zabydlelo i v čínských kungfu filmech. Ať je to jak chce, pravdou zůstává, že zatím nikdo nenalezl lepší ekvivalent a všichni jsme si na to už zvykli. Cizince často mate, že Číňané titulují „shifu“ i taxíkáře, kuchaře apod. Výslovnost stejná avšak znaky a význam odlišný. Shifu (师傅) může být podle slovníku kvalifikovaný pracovník nebo také může jít o zdvořilou formu oslovení staršího muže. Na druhou stranu Shifu (师父) se skládá ze dvou znaků, přičemž ten první znamená „učitel“ a druhý „otec“. Manželka mistra, ať už cvičí/učí nebo ne, bývá oslovována Shimu (师母), zde druhý znak znamená „matka“. Kdo je však opravdu Mistrem? V dnešní době zdá se každý.

Úhlů pohledu je hned několik:

a) Záleží na mém postavení ve wushu rodině

b) Přijmu-li někoho jako studenta, stávám se automaticky jeho mistrem (师父)

c) Mám za sebou dlouhou cestu, na které jsem sbíral zkušenosti, kultivoval jsem jak svou fyzickou, tak duchovní stránku, jsem váženým umělcem boje a mám mnoho dobrých/slavných studentů.

Navzdory politice jednoho dítěte mají všichni Číňané hned několik bratrů a sester (nepokrevních), obzvláště cvičí-li wushu, to je pak celá škola jedna opravdová rodina. Zatímco u nás si na to často jen hrajeme, v Číně je to přirozené. V Číně je vůbec význam slova „učitel“ chápan odlišně než u nás. Jde o člověka, který předává studentům i své zkušenosti a rady do života, navíc má s nimi velice úzký vztah - není výjimkou, že všichni společně podnikají rodinné výlety, chodí na večeře, pořádají oslavy atd.

Pozdrav

Další, s čím se při cvičení wushu setkáte, je tradiční wushu/kungfu pozdrav (bao quan li抱拳礼). Jak vypadá, všichni víme, ale co symbolizuje? Pravá pěst představuje respekt, který vzdáváme bojovému umění. Ohnutý palec levé dlaně vyjadřuje skromnost a naslouchání, potlačení vlastního ega. Zbylé čtyři prsty levé dlaně naznačují solidaritu a prosperitu wushu komunity. Levá dlaň zakrývá pravou pěst, což znamená uznání bojových ctností, navazování přátelství mezi cvičenci wushu a ochranu slabších proti útlaku. Takto spojené ruce vytváří kruh symbolizující 5 jezer a 4 moře, které dohromady tvoří jeden svět – všechna bojová umění tvoří jednu rodinu. Kdy tento pozdrav použít? Kdykoliv. Tradičně se takto před vstupem do cvičebního prostoru zdraví duch tělocvičny. Je-li v místnosti umístěna fotografie Mistra, poté se ukláníme i k ní. Mistra zdravíme při zahájení/ukončení hodiny, ale prakticky ho tak můžeme zdravit kdykoliv. Tento tradiční pozdrav není specialitou jen milovníků bojového umění. V minulosti šlo o vyjádření respektu, přátelství a dobré vůle (viz. mnoho čínských filmů) a je hojně užívaný dodnes. Dokonce například čínská verze ICQ (QQ) má tento pozdrav v základní nabídce smajlíků. 

[Kateřina Krumpálová - studentka univerzity v Shanghai]